DNEVI SLOVENSKIH PRAVNIKOV

Mesto rož, morje, sonce in pravo. Vsako leto se v začetku oktobra v Portorožu organizirajo že zdaj tradicionalni Dnevi slovenskih pravnikov. Dogodek je, kot doslej, potekal v Grant Hotelu Bernardin od 11. do 13. oktobra.

Kaj so Dnevi slovenskih pravnikov?

Gre predvsem za strokovno srečanje, ki je med drugim, namenjeno spoznavanju novosti z vseh pravnih področij, poglobitvi že obstoječega znanja, spoznavanju raznih strokovnih mnenj in razpravljanju o aktualnih vprašanjih s področja prava in sorodne tematike.

Program se je začel z uvodnim nagovorom in podelitvijo priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije, pri čemer je imel uvodno besedo tudi dr. Igor Šoltes. Vmes je bil kratek čas predviden tudi za sprostitev ob glasbi. Glavni del se je začel s plenarnim zasedanjem, kjer so dr. Miha Juhart, dr. France Arhar, dr. Dušan Mramor in dr. Franjo Štiblar diskutirali o temi privatizacije bank. Kasneje so se nadaljevala ostala predavanja o aktualnih vprašanjih in problematikah, z vmesnim odmorom za kosilo. Program se je odvijal po sekcijah, vendar sta ob istem času potekali dve sekciji, tako si je udeleženec sam izbral katero področje ozirom aktualno problematiko želi poslušati. Na koncu prvega dne je bila organizirana okrogla miza glede nove prostorske in gradbene zakonodaje in zatem še družabni večer z bolj sproščenim vzdušjem. Drugi dan pa se je zaključil z javno tribuno na temo pravne terminologije. Dnevi slovenskih pravnikov so se končali v soboto, z zadnjo 9. in 10. sekcijo, na temo prehajajočih sprememb nepravdnega in izvršilnega postopka in novosti ter bodoči izzivi pokojninskega zavarovanja v Sloveniji.

Zaradi stalno spreminjajoče zakonodaje na različnih področjih prava imajo strokovna srečanja, kot je to, velik pomen. Program je koristen za študente, še posebno pa za posameznike v praksi, ki morajo biti neprestano kos pravnim izzivom nove zakonodaje. Udeleženci namreč pridobijo dober pregled glede aktualnih vprašanj nad dokaj široko sfero različnih pravnih tem. Poleg pridobitve novega znanja se vsak posameznik seznani z različnimi mnenji strokovnjakov, ki mu pripomorejo k oblikovanju zdravega kritičnega mišljenja, katerega pomembnost, vse prevečkrat pozabimo. 

Več informacij o dogodku je dostopnih na: http://www.dnevipravnikov.si/