FNM

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Tutorstvo na FNM UM razumemo kot vodenje, usmerjanje in motiviranje študentov novincev. Tutorstvo poteka na vseh oddelkih in se kaže kot izjemno učinkovito, saj podatki kažejo, da imajo študenti,

ki se tutorskih ur udeležujejo večjo prehodnost in višjo povprečno oceno. Prav tako stimulira študente, da se udeležujejo aktivnosti v okviru fakultete in pozitivno vpliva na pripadnost fakulteti.

Primarni cilj tutorskega programa je izboljšati kvaliteto znanja in okrepiti medgeneracijsko sodelovanje med študenti in s tem študentom omogočiti boljše možnosti za napredovanje na akademskem področju ter novincem nuditi pomoč pri težavah, če do teh pride.

Tutorji

SPOZNAJTE TUTORJE FNM-ja

Članek 1/2023

5 knjig, ki ti lahko pomagajo pri študiju in odkrivanju …

... BIOLOGIJE
Preberi več