Al' prav se piše kaša ali kasha

Citat v naslov je, če slovenščina v osnovni šoli morda ni bila tvoj najljubši predmet, prvi verz istoimenskega soneta Franceta Prešerna, ki humorno tematizira jezikovne polemike in nasprotujoča si mnenja jezikoslovcev iz Prešernovega časa. Sonet pravzaprav nima kakšne posebne zveze s tem prispevkom, saj so pravila slovenskega knjižnega jezika danes več ali manj že jasno definirana, a nikakor ne absolutna in nespremenljiva.

Obvladanje slovenskega pravopisa je eden izmed ključnih dejavnikov za uspešno sporazumevanje. Danes so nepravilno zapisane besede ali napačno postavljene vejice opaznejše kot kadarkoli prej, saj tvorimo veliko več, tudi javnih, besedil. Kljub temu pa je uporabnikom jezika v informacijski dobi dostopnih vse več spletnih orodij, s katerimi je tvorjenje besedil enostavnejše. V nadaljevanju si bomo ogledali nekatere spletne pripomočke, ki ti lahko olajšajo pisanje seminarskih nalog, zaključnih del, uradnih e-poštnih sporočil ali javnih besedil.

 

FRAN

Portal Fran, poimenovan po vélikem jezikoslovcu Franu Ramovšu, uporabnikom ponuja kup zanimivih spletnih priročnikov. Najkoristnejši je prav gotovo SSKJ2, v katerem lahko preverimo pravilni zapis besede, kakšen je njen pomen, kako se ta izgovori in še marsikaj več (npr. v katerih terminih in frazemih se pojavlja). Zanimiv je tudi eSSKJ, ki za veliko besed ponuja tudi zvočni posnetek izgovora in videoposnetek kretenj slovenskega znakovnega jezika. Na portalu so dostopni številni terminološki slovarji in spletni pravopis.

Če imaš vprašanje, na katerega priročniki niso odgovorili, ga lahko zastaviš v Jezikovni ali Terminološki svetovalnici, kjer ti bodo svetovali zaposleni na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

 

VEJICE

Če ti težave dela postavljanje vejic, Center za jezikovne vire in tehnologijo (CJVT) ponuja uporabno spletno orodje za strojno postavljanje vejic. V okence lahko prilepiš besedilo dolžine do 3.000 znakov, orodje pa ga bo pregledalo in označilo manjkajoče ali odvečne vejice. CJVT zagotavlja, da je trenutna uspešnost programa kar 94-odstotna. Kljub temu orodje nikakor ni nadomestek za lektorski pregled.

 

SOPOMENKE

Za pisanje seminarskih nalog in zaključnih del je gotovo zelo uporabno orodje, s katerim lahko poiščeš ustrezne sopomenke v Slovarju sopomenk sodobne slovenščine. Če se na portalu registriraš, lahko tudi ti predlagaš sopomenke, že brez registracije oz. prijave pa lahko glasuješ za najprimernejše sopomenske ustreznice izbrane iztočnice.

 

BERLJIVOST

Te zanima, kako berljivo je tvoje besedilo? To spletno orodje lahko oceni težavnost tvojega besedila dolžine do 5.000 znakov. Program bo analiziral dolge, redke, ponavljajoče besede, okrajšave in besedišče, ki ga ne najdemo v učbenikih. Označil bo tudi dolge povedi in tiste z veliko glagoli ali brez njih. Končna analiza bo vsebovala več različnih statistik in mer berljivosti, ki so natančneje opisane na spletni strani.

 

SLOLEKS

Ali je pravilna oblika jetrom ali jetram? Če želiš preveriti, kako se samostalniška ali pridevniška beseda sklanja oz. glagol sprega, iztočnico poišči v Slovenskem oblikoslovnem leksikonu z orodjem Sloleks. Tako lahko preveriš samostalniške in pridevniške oblike v vseh treh številih (če je beseda troštevilska) in v vseh šestih sklonih. Za glagole pa lahko najdeš oblike v sedanjiku, deležniku, nedoločniku, namenilniku in velelniku ter tudi deležnike in deležja.  

 

 

Več pripomočkov lahko poiščeš na spletni strani Centra za jezikovne vire in tehnologijo ali na portalu Fran. Glede kompleksnejših jezikovnih vprašanj pa se posvetuj s svojim lektorjem ali lektorico. 😊

 

Pia Žula,

študentka slovenskega jezika in književnosti ter umetnostne zgodovine, koordinatorka tutorjev študentov Filozofske fakultete UM