Priprave na izpite

V mesecu januarju smo tutorji Ekonomsko-poslovne fakultete izvedli 3 priprave na izpite za predmete, ki med študenti veljajo za zahtevnejše v zimskem semestru.  V tednu od 27. januarja do 31. januarja 2020 smo izvedli vse 3 priprave, in sicer:

  • januarja smo izvedli Priprave na izpit iz predmeta Uvod v ekonomijo in mikroekonomiko (UN),
  • januarja pa Priprave na izpit iz predmetov Matematika za ekonomiste (UN) in Gospodarska matematika (VS) in
  • Priprave na izpit iz predmeta Statistika (UN in VS).

Prva dva predmeta sta del predmetnika v prvem semestru prvega letnika, medtem ko je Statistika predmet v prvem semestru drugega letnika, ki je obvezen za študente vseh usmeritev, tako na programu UN kot VS.

Vseh priprav se je udeležilo kar nekaj študentov, najboljše pa so bile obiskane Priprave na izpit iz predmetov Matematika za ekonomiste (UN) in Gospodarska matematika (VS). Na pripravah smo skupaj predelali naloge, ki se najpogosteje pojavijo v izpitih in ki so nam jih pomagali pripraviti nosilci predmetov, ter odgovarjali na vprašanja glede nalog in potekov izpitov.

Menimo, da so priprave potekale uspešno. Hkrati pa študentom želimo uspešen potek in zaključek študijskega leta. Upamo pa, da se še vidimo na pripravah ob zaključku letnega semestra.