Razpis za tutorja študenta v letu 2018/2019

Si želiš postati tutor študent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko? Potem si preberi naslednji razpis!

Študentski svet FNM UM je pripravil razpisa za tutorja študenta za študijsko leto 2018/2019. Sklep o razpisu lahko prebereš na naslednji povezavi: https://bit.ly/2ITj6r5.

Kdo je sploh lahko tutor študent?
Tutor študent je lahko vsak študent FNM UM, razen študent prvega letnika študija na prvi bolonjski stopnji, ki ima skupno povprečno oceno vsaj 8,0, ki dobro pozna strukturo in delovanje tutorskega sistema na FNM UM in dobro pozna pravice in dolžnosti študentov ter delovanje FNM UM, ŠS FNM UM in ostalih oblik študentske organiziranosti ter pozna širšo študentsko problematiko ter izkaže pripravljenost nuditi podporo svojim kolegom pri študiju in reševanje drugih vprašanj na fakulteti in univerzi.

Kako se prijaviš?
Vsak študentk, ki bi želel postati tutor, mora najprej izpolniti kandidaturo, ki jo lahko najde na naslednji povezavi https://bit.ly/2ITj6r5. Izpolnjeno kandidaturo vključno z priloženim dokazilom o povprečni oceni mora vložiti najkasneje do 27. 7. 2018 do 12 ure. Kandidaturo je potrebno dostaviti v zaprti pisemski ovojnici v dekanat na FNM (’’Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, dekanat, Koroška cesta 160, 2000 Maribor’’), s pripisom ’’kandidatura za tutorja študenta’’, v zaprti pisemski ovojnici.