FE

Fakulteta za energetiko

Začetek študija predstavlja veliko življenjsko prelomnico vsakega posameznika. Veliko stvari je novih in nepoznanih. Tutorji na Fakulteti za energetiko UM nudimo podporo študentom pri vključevanju v univerzitetno okolje na vseh področjih. Glavni namen tutorstva na naši fakulteti je pomoč pri študiju. Prav tako pa nudimo podporo na ostalih področjih, ki so pomembna za študente.

Naša fakulteta je specifična na mnogih področjih. Združuje svet strojništva in elektrotehnike in je v tem pogledu edinstvena, saj podobne fakultete ni v bližini. Tako na naši fakulteti študirajo tudi študentje iz tujih držav. Tutorji smo v oporo študentom iz tujih držav tudi na področju asimilacije v novo okolje. Naša fakulteta ima sedež v Krške, prav tako pa imamo dislocirano enoto v Velenju, tako da smo tutorji prisotni na obeh lokacijah.

Tutorji organiziramo redne tutorske ure v razpisanih terminih skupinsko ali individualno po dogovoru. Prav tako smo aktivni na socialnih omrežjih ter vedno z veseljem pomagamo. Naše poslanstvo je pomoč in podpora študentom na vseh področjih študija.

Poleg tutorjev študentov na fakulteti delujejo tudi tutorji iz vrst profesorjev, ki pomagajo študentom na študijskem področju

TUTORJI

SPOZNAJTE TUTORJE FE-JA