Garancija – edina rešitev?

 

Izberite vi!

V trgovini ste kupili nov prenosni računalnik. Srečni se odpravite proti domu in že komaj čakate, da boste lahko vklopili svoj novi računalnik. Usedete se za pisalno mizo, ga vklopite in kmalu ugotovite, da z njim ni vse v najlepšem redu, ker vam prikazuje sliko le na eni polovici ekrana, druga polovica pa sploh ne deluje.

Seveda ga boste takoj odnesli nazaj v trgovino, kjer vas bodo (najverjetneje) napotili na servis, da bodo prenosni računalnik popravili. Toda ali veste, da to ni edina možnost, ki jo imate?

 

 

Garancija

Garancija je obveznost, s katero se prodajalec zavezuje, da vam bo izdelek, kadar le-ta ne deluje brezhibno ali nima navedenih lastnosti, brezplačno popravil, zamenjal ali vrnil kupnino. Poseben pravilnik določa, za katere izdelke mora biti izdana garancija. Pravila o garanciji za brezhibno delovanje stvari so posebnost slovenske zakonodaje. V primeru, da se vam tehnični izdelek pokvari (npr. prenosni računalnik), lahko izbirate, ali boste uveljavljali garancijo ali stvarno napako.

 

Stvarna napaka

Stvarno napako lahko za razliko od garancije uveljavljate pri nakupu kateregakoli izdelka, če ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali nasploh ni skladen s pogodbo. Kateri način boste izbrali, je odvisno od vas. Načeloma velja, da je pogosto za kupca (potrošnika) »ugodnejša« stvarna napaka. Prodajalec odgovarja za tiste stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je bila izročena kupcu. Odgovarja pa tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po izročitvi, če je vzrok zanje obstajal že pred tem.

 

Za stvarno napako gre v naslednjih primerih:

  • stvar nima lastnosti, potrebnih za svojo običajno rabo;
  • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, in je bilo prodajalcu to znano ali bi mu moralo biti znano;
  • stvar nima lastnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene ali predpisane;
  • stvar se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le simbolično.

 

 

 

 

Razlike med garancijo in stvarno napako

Kupci lahko napake na kupljenem izdelku uveljavljajo iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake.

 

Uveljavljanje

Garancijo lahko kupec uveljavlja za izdelke, za katere je garancija predpisana, in za tiste, za katere je dana prostovoljno. V garancijskem roku lahko kupec od prodajalca zahteva brezplačno odpravo napake. Pri stvarni napaki prodajalec odgovarja za stvarne napake za vsak izdelek, ki ga je kupec kupil od prodajalca, če izdelek ne deluje, nima lastnosti za uporabo ali kako drugače ni skladen s pogodbo.

 

Zahtevki (sankcije) kupca

Kupec ima na podlagi garancije (obvezne ali prostovoljne) enake zahtevke, kot jih ima na podlagi stvarne napake, vendar pa obstaja pomembna in ključna razlika. Razlika je v tem, da lahko v primeru stvarnih napak kupec prosto izbira med zahtevki in torej izbere takšnega, ki se mu zdi v konkretnem primeru najboljši. Kupec lahko prosto izbira med popravilom, zamenjavo, znižanjem kupnine ali odstopom od pogodbe. Poleg tega ima še vedno možnost zahtevati odškodnino. Tudi pri garanciji za brezhibno delovanje stvari so mogoči enaki zahtevki, vendar med njimi ni mogoče prosto izbirati (to pa ni v prid kupcu). Kupec lahko najprej uveljavlja popravilo. Če popravilo ni izvedeno v primernem roku, lahko uveljavlja znižanje kupnine ali odstop od pogodbe.

 

Časovni okvir

 Čeprav pri garanciji kupec ne more prostovoljno izbirati med sankcijami, pa je prednost garancije v tem, da se sankcije lahko uveljavljajo kadarkoli v garancijskem roku. Zadošča, da stvar v garancijskem obdobju ne deluje brezhibno. Drugače pa je pri stvarnih napakah, pri katerih mora kupec, če želi uveljavljati sankcijo za stvarno napako, le-to grajati v roku, ki je kratek. Če kupec v predpisanem roku prodajalca ne obvesti o napaki, izgubi pravico do zahtevkov. Čas, v katerem moramo napako grajati, ni enotno urejen. Po Obligacijskem zakoniku mora kupec napako grajati v osmih dneh od odkritja napake, prodajalec pa za stvar odgovarja največ šest mesecev od izročitve. Po Zakonu o varstvu potrošnikov morajo biti napake sporočene v dveh mesecih od odkritja, prodajalec pa odgovarja največ dve leti (1 leto za rabljeno blago).

 

Sklep

Torej, možnosti sta dve. Odločitev, katero boste izbrali, je vaša. Treba pa se je zavedati, da garancija za brezhibno delovanje stvari ni edina možnost, ampak lahko poleg nje izkoristimo še uveljavljanje stvarne napake, ki je kupcem v veliko primerih boljša rešitev.