Tutorji rade volje priskočimo na pomoč

Tutorji smo za študente EPF pripravili niz priprav na izpitno obdobje, kjer so lahko pridobili ali utrdili svoje znanje. Potekale so tutorske priprave iz matematike, statistike in uvoda v ekonomijo in mikroekonomijo. Priprav se je vse skupaj udeležilo ogromno študentov. 

Zaradi povečanega zanimanja smo priprave iz matematike izvajali kar dvakrat in sicer 17.1. in 24.1. 2018. Študenje so na pripravah utrdili znanje obrestnega računa, ponovili risanje grafov s pomočjo odvodov in računanje ploščine lika med grafi s pomočjo integralov. Prav tako smo ponovili elastičnost in matrike. Študentje so tako odlično pripravljeni na izpit, ki bo 5.2.2018

Da bi olajšali učenje mikroekonomije, smo 22.1.2018 tutorji pripravili hitri pregled in utrjevanje snovi iz mikroekonomije. Ponovili in obrazložili smo grafe, preleteli zgodovino in razvoj ekonomije. Prav tako smo preleteli računske naloge, kot so računanje stroškov, računanje elastičnosti, porabniškega in proizvajalčevega presežka ter konkurenco trga. Študentje so tako lahko pridobili občutek in pregled snovi, ki jo lahko pričakujejo na preverjanju.

Da statistika na izpitu ne bi povzročala prevelikih težav so tutorji  1.2.2018 rešili naloge, ki so po mnenju študentov najzahtevnejše. Priprave smo izvedli za VS in UNI program. Študentje so aktivno zastavljali vprašanja in sodelovali pri reševanju nalog.

 

Želimo vam uspešno izpitno obdobje!